5021/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
5021/QĐ-UBND
Cho Công ty TNHH Nam Lực thuê đất tại xã Định Hải, huyện Yên Định và xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc để tiếp tục sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Khai thác mỏ cát số 54 sử dụng vào mục đích làm vật liệu xây dựng thông thường
Ngày ban hành 23/11/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT201029828-11-20201606095397733_quyennd_23-11-2020-16-26-10_signed.pdf
 Trở về trang trước