11407/UBND-NN
Chi tiết văn bản
11407/UBND-NN
Đề nghị điều chỉnh chức năng sử dụng đất trong hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Đông Sơn để thực hiện dự án Đầu tư kho vận và dịch vụ thương mại Đông Sơn
Ngày ban hành 04/08/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT72442674-7-20221659060515471_(giangld)(04.08.2022_11h50p41)_signed.pdf
 Trở về trang trước