2841/UBND-VX
Chi tiết văn bản
2841/UBND-VX
Triển khai Thông tư số 36/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày ban hành 13/03/2019
Người ký Phạm Nguyên Hồng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c2841_signed.pdf
 Trở về trang trước