76/2007/NQ-HĐND76
Chi tiết văn bản
76/2007/NQ-HĐND
Về các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành 25/07/2007
Người ký Phạm Văn Tích
Chức vụ
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm nq76.doc
 Trở về trang trước