4678/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4678/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế tạm thời việc tiếp nhận, xử lý và trả lời yêu cầu hỗ trợ, cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên Tổng đài 1022 tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 22/11/2021
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT114828524-11-20211637290027063_tungdt_19-11-2021-17-18-35_signed.pdf
 Trở về trang trước