1563/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1563/QĐ-UBND
Chấp thuận điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất và cập nhật kế hoạch sử dụng đất hàng năm, huyện Đông Sơn
Ngày ban hành 10/05/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT700959663-5-20221652065733660_(giangld)(09.05.2022_16h42p21)_signed.pdf
 Trở về trang trước