1213/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1213/QĐ-UBND
Phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Đông Nam thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 28/03/2024
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT447454341-3-20241711501817893_liemmx_27-03-2024-20-23-26_signed.pdf
 Trở về trang trước