2636/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2636/QĐ-UBND
Phê duyệt dự án Đường giao thông liên thôn, liên bản tại các xã khó khăn thuộc huyện: Mường Lát, Bá Thước, Như Thanh, Thường Xuân, Lang Chánh, Như Xuân
Ngày ban hành 04/08/2022
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT307126546-8-20221659406325101_liemmx_03-08-2022-20-23-31_signed.pdf
 Trở về trang trước