16660/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
16660/UBND-THKH
Góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chí cụ thể phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Ngày ban hành 27/11/2020
Người ký Đinh Quang Hưng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT460479822-11-20201606354978865_dinhquanghung_26-11-2020-22-58-53_signed.pdf
 Trở về trang trước