4971/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4971/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trạm Kiểm lâm Suối Hộc thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu
Ngày ban hành 19/11/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT639094933-11-20201605684440249trangnt18.11.2020_18h00p17_quyennd_18-11-2020-21-02-38_signed.pdf
 Trở về trang trước