4981/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4981/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH Nhân Hòa Phúc Vinh
Ngày ban hành 20/11/2020
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT672207361-11-20201605834446303dinhquanghung20.11.2020_08h45p25_thinv_20-11-2020-08-51-25_signed.pdf
 Trở về trang trước