10882/UBND-VX
Chi tiết văn bản
10882/UBND-VX
Hỗ trợ tiêm vắc xin Covid-19 cho một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 26/07/2021
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT709919149-7-20211627263731860_(hoangmc)(26.07.2021_10h40p03)_signed.pdf
 Trở về trang trước