16068/UBND-CN
Chi tiết văn bản
16068/UBND-CN
Đảm bảo các chuyến bay khai thác an toàn, thuận tiện, hiệu quả và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19
Ngày ban hành 13/10/2021
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT578886814-10-20211634114794837_(chiennv)(13.10.2021_16h52p45)_signed.pdf
 Trở về trang trước