14043/UBND-NN
Chi tiết văn bản
14043/UBND-NN
Giao tham mưu góp ý dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
Ngày ban hành 22/09/2022
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT667250536-9-20221663753431165_(tungct)(22.09.2022_09h10p21)_signed.pdf
 Trở về trang trước