607/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
607/QĐ-UBND
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn và phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 19/02/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT414715590-2-20211613534077670_liemmx_18-02-2021-21-06-04_signed.pdf
 Trở về trang trước