212/GP-UBND
Chi tiết văn bản
212/GP-UBND
Cho phép Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa (có trụ sở tại số 99, đường Mật Sơn, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá) được khai thác, sử dụng nước dưới đất phục vụ hoạt động sản xuất nước sạch của Chi nhánh Cấp nước Bỉm Sơn
Ngày ban hành 18/11/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT259511172-11-20201605580545908_quyennd_17-11-2020-22-16-34_signed.pdf
 Trở về trang trước