14090/UBND-NN
Chi tiết văn bản
14090/UBND-NN
Giao thực hiện các thủ tục đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đợt 3 năm 2022.
Ngày ban hành 22/09/2022
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT774063122-9-20221663819190312_(tungct)(22.09.2022_16h03p59)_signed.pdf
 Trở về trang trước