55/GP-UBND
Chi tiết văn bản
55/GP-UBND
Giấy phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn đối với Công ty TNHH Đầu tư thương mại Thanh Hưng.
Ngày ban hành 25/04/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT825133831-4-20241713954420767_(giangld)(25.04.2024_15h35p32)_signed.pdf
 Trở về trang trước