6379/UBND-VX
Chi tiết văn bản
6379/UBND-VX
Thực hiện Thông báo số 308/TB-BGDĐT ngày 15/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành 21/05/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT373963469-5-20201589941793316_thinhnd_21-05-2020-09-07-22_signed.pdf
 Trở về trang trước