107/GP-UBND
Chi tiết văn bản
107/GP-UBND
Cho phép Công ty cổ phần May Minh Anh Thọ Xuân được phép xả nước thải từ hoạt động của Nhà máy may xuất khẩu Thọ Xuân
Ngày ban hành 19/06/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT50191099-6-20201592468113053chanth18.06.2020_15h16p44_quyennd_18-06-2020-22-50-05_signed.pdf
 Trở về trang trước