21/KH-UBND
Chi tiết văn bản
21/KH-UBND
Tăng cường công tác phòng chống các bệnh không lây nhiễm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020
Ngày ban hành 21/01/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh21.signed.pdf
 Trở về trang trước