7/BC-UBND
Chi tiết văn bản
7/BC-UBND
Kết quả thực hiện chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng do Ngân hàng thế giới tài trợ năm 2017 tỉnh Thanh Hoá
Ngày ban hành 16/01/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc7_signed.PDF
 Trở về trang trước