2977/2013/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2977/2013/QĐ-UBND
Ban hành Quy định về phát ngôn, cung cấp, đăng, phát và xử lý thông tin báo chí thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hoá
Ngày ban hành 23/08/2013
Người ký vương văn việt
Chức vụ
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2977.PDF
 Trở về trang trước