3467/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3467/QĐ-UBND
Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Bá Thước
Ngày ban hành 07/09/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT487777326-9-20211630724711741_(giangld)(06.09.2021_17h10p15)_signed.pdf
 Trở về trang trước