169/KH-UBND
Chi tiết văn bản
169/KH-UBND
Triển khai nhiệm vụ tổ chức tang lễ đồng chí Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Ngày ban hành 13/08/2020
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT533133435-8-20201597285337590_thinv_13-08-2020-09-31-10_signed.pdf
 Trở về trang trước