12875/UBND-VX
Chi tiết văn bản
12875/UBND-VX
Ban hành hướng dẫn thực hiện xử lý chất thải y tế trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 16/09/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT759227363-9-20201600165303018_(chanth)(16.09.2020_07h17p41)_signed.pdf
 Trở về trang trước