6490/UBND-VX
Chi tiết văn bản
6490/UBND-VX
Thanh toán khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở liên doanh, liên kết
Ngày ban hành 22/05/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT304802779-5-20201590117068596_(thinhnd)(22.05.2020_13h55p35)_signed.pdf
 Trở về trang trước