6746/UBND-CNTT
Chi tiết văn bản
6746/UBND-CNTT
Giao triển khai, tham dự Hội thảo và Triển lãm An toàn không gian mạng Việt Nam 2024
Ngày ban hành 15/05/2024
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT801427834-5-20241715739152107_(trangnt)(15.05.2024_11h09p19)_signed.pdf
 Trở về trang trước