2583/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2583/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với khối lượng đất phủ trên bề mặt mỏ tận thu trong quá trình khai thác tại khu vực 2, 3 mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc xã Thanh Tân và xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh để làm vật liệu san lấp của Công ty TNHH Hợp Phát
Ngày ban hành 26/07/2022
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT550131145-7-20221658277629667cuonglv25.07.2022_16h35p12_thinv_26-07-2022-09-32-32_signed.pdf
 Trở về trang trước