5775/UBND-NN
Chi tiết văn bản
5775/UBND-NN
Giao tham mưu, giải quyết đề nghị cho phép thực hiện dự án Trạm dừng nghỉ Thanh Bình tại xã Trường Lâm và cập nhật kế hoạch sử dụng đất năm 2021, thị xã Nghi Sơn
Ngày ban hành 04/05/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT532059959-4-20211619602304921_(tungct)(04.05.2021_07h25p54)_signed.pdf
 Trở về trang trước