4343/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4343/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung các Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đã phê duyệt trước ngày 01/01/2019
Ngày ban hành 14/10/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT944916795-10-20201602551937539_(quyennd)(13.10.2020_16h59p24)_signed.pdf
 Trở về trang trước