5088/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
5088/QĐ-UBND
Phê duyệt hỗ trợ kinh phí thực hiện khu tái định cư bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn
Ngày ban hành 27/11/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT871005222-11-20201606404709837_(quyennd)(27.11.2020_08h59p17)_signed.pdf
 Trở về trang trước