1263/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1263/QĐ-UBND
Quyết định về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 cho nhiệm vụ quy hoạch (đợt 4)
Ngày ban hành 01/04/2024
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT623587531-3-20241711786573059trangnt31.03.2024_09h16p23_tuandm_01-04-2024-10-53-43_signed.pdf
 Trở về trang trước