3849/QĐ-BĐD
Chi tiết văn bản
3849/QĐ-BĐD
Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2020 cho Phòng giao dịch NHCSXH huyện Cẩm Thủy
Ngày ban hành 16/09/2020
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT942093507-9-20201600156000046_thinv_16-09-2020-08-22-46_signed.pdf
 Trở về trang trước