3921/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3921/QĐ-UBND
Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 đối với người quản lý Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Sông Mã
Ngày ban hành 07/10/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT206634349-10-20211633495321185_thinv_06-10-2021-21-34-37_signed.pdf
 Trở về trang trước