180/GP-UBND
Chi tiết văn bản
180/GP-UBND
Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản cho Tổng Công ty Đầu tư Hà Thanh - CTCP
Ngày ban hành 01/06/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp180_signed.pdf
 Trở về trang trước