54/GP-UBND
Chi tiết văn bản
54/GP-UBND
Giấy phép chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung từ Hợp tác xã Sản xuất vật liệu xây dựng Đồng Minh sang Công ty TNHH Một thành viên Tân Thành 2
Ngày ban hành 25/04/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT444229296-4-20241712974519542_(giangld)(25.04.2024_15h28p45)_signed.pdf
 Trở về trang trước