1583/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1583/QĐ-UBND
Gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng để hoàn thành dự án Nhà máy may xuất khẩu Thịnh Vượng tại xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hóa của Công ty Cổ phần May Thịnh Vượng
Ngày ban hành 10/05/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT652375145-5-20221652107801255_(giangld)(10.05.2022_14h06p54)_signed.pdf
 Trở về trang trước