106/GP-UBND
Chi tiết văn bản
106/GP-UBND
Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ tuyến kênh 10 xã.
Ngày ban hành 21/08/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT503218137-8-20231692234202996tungct17.08.2023_14h28p53_giangld_20-08-2023-00-51-00_signed.pdf
 Trở về trang trước