39/KH-UBND
Chi tiết văn bản
39/KH-UBND
Kế hoạch đào tạo khởi sự doanh nghiệp và bồi dưỡng doanh nhân tỉnh Thanh Hóa năm 2020
Ngày ban hành 07/02/2020
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh39.signed.pdf
 Trở về trang trước