2476/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2476/QĐ-UBND
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà khách, nhà sàn truyền thống, công trình phụ trợ tại trụ sở cơ quan Ban Dân tộc tỉnh
Ngày ban hành 29/06/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT257400272-6-20201593165199850_quyenpd_29-06-2020-09-44-31_signed.pdf
 Trở về trang trước