7235/UBND-VX
Chi tiết văn bản
7235/UBND-VX
Giao tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2010 - 2020
Ngày ban hành 12/06/2019
Người ký Phạm Nguyên Hồng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c7235_signed.pdf
 Trở về trang trước