34/GP-UBND
Chi tiết văn bản
34/GP-UBND
Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho Công ty Cổ phần Dịch vụ nước sạch Triệu Sơn
Ngày ban hành 20/02/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp34.signed.pdf
 Trở về trang trước