6499/UBND-CN
Chi tiết văn bản
6499/UBND-CN
Tham mưu đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: cải tạo nâng cấp tuyến đường từ QL.217 đi xã Vĩnh Minh và di tích Quốc gia danh lam thắng cảnh núi Kim Sơn xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc
Ngày ban hành 22/05/2020
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT164596734-5-20201590119765010_(kynh)(22.05.2020_14h30p54)_signed.pdf
 Trở về trang trước