3680/UBND-NN
Chi tiết văn bản
3680/UBND-NN
Bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất năm 2020 trên địa bàn huyện Thường Xuân
Ngày ban hành 26/03/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c3680.signed.pdf
 Trở về trang trước