255/KH-UBND
Chi tiết văn bản
255/KH-UBND
Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020
Ngày ban hành 24/12/2019
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh255.signed.pdf
 Trở về trang trước