2228/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2228/QĐ-UBND
Điều chỉnh nội dung trong Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản số 336/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của UBND tỉnh
Ngày ban hành 11/06/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2228_signed.PDF
 Trở về trang trước