109/BC-UBND
Chi tiết văn bản
109/BC-UBND
Báo cáo tình hình, kết quả kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2019
Ngày ban hành 01/07/2019
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc109_signed.pdf
 Trở về trang trước