120/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
120/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Thiệu Quang tại Km 2+900, trái tuyến đường huyện Thiệu Giang - Thiệu Quang, thuộc địa phận xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa của Công ty TNHH Minh Dương
Ngày ban hành 11/01/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT953156300-12-20201609211968598tungct30.12.2020_13h46p59_giangld_11-01-2021-02-24-18_signed.pdf
 Trở về trang trước