58/GP-UBND
Chi tiết văn bản
58/GP-UBND
Giấy phép thăm dò khoáng sản đất san lấp tại xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 26/04/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT925780443-4-20211618915708351trangnt22.04.2021_16h09p50_giangld_25-04-2021-06-22-12_signed.pdf
 Trở về trang trước